დახმარება - ძებნა - მომხმარებლეთა სია - კალენდარი
სრული ვერსია: სტუდენტური სოლიდარობა...
პირველი სამედიცინო ფორუმი - Narkozi.com > საერთო ფორუმი > უსათაურო
Google.com
ვისაც გცალიათ შემოდით...

ჩემს მდგომარეობაში...
საფუძველი ჩავუყაროთ სამედიცინოს სტუდენტთა სოლიდარობას ურთიერთგაგებას ჩახუტებას და სხვა საყვარლობებს...
ერთად გავარჩიოთ ეს გაუგებრობა...
მერე მე დაგეხმარებით...

hlp1.gif.


1)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. რა არის ორგანიზმის შინაგანი ანუ თხიერი გარემო და ჩამოთვალეთ ისინი.
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. დაასახელეთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთავარი ნაწილები და მათი ფუნქციები.
5. დაასახელეთ გამომყოფი ორგანოები და მათი ფუნქციები.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. რა ნაწილებად იყოფა ვეგეტაციური ნერვული სისტემა? აღწერეთ მათი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებანი.
2)

1. როგორია მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილება და ახსენით მისი მიზეზები. განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი კომპონენტები. რა არის პლაზმა, შრატი, ჰემატოკრიტი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. რა იწვევს შიმშილსა და წყურვილს? დაახასიათეთ შიმშილის და მაძღრობის ცენტრები.
5. ჩამოთვალეთ ნეფრონის ძირითადი ანატომიური ნიშნები და მათი ფუნქციური როლი.
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები.
7. დაახასიათეთ პარასიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
3)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. რას წარმოადგენს სისხლის შედედების ფაზები და რა არის ანემია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. აღწერეთ საჭმლის ღეჭვისა და ყლაპვის პროცესები. რომელი სანერწყვე ჯირკვლები მონაწილეობენ მათში?
5. დაახასიათეთ შარდის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. რა განსხვავებაა პირველადსა და მეორად შარდს შორის?
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. დაახასიათეთ სიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.


4)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი ჯგუფები. ვინ ითვლება უნივერსალურ დონორად და ვინ – რეციპიენტად? განსაზღვრეთ აგლუტინოგენები და აგლუტინინები და როდის ხდება აგლუტინაცია?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. აღწერეთ საჭმლის მონელება პირის ღრუში, ნერწყვის სეკრეცია და მისი რეფლექსური რეგულაცია.
5. აღწერეთ თირკმელში მიმდინარე მთავარი პროცესები – ფილტრაცია, რეაბსორბცია და სეკრეცია.
6. აღწერეთ ნეიროსეკრეციის რეგულაცია უკუკავშირის მექანიზმით. რილიზინგ-ფაქტორები.
7. დაახასიათეთ ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ტრანსმიტერები და მათი რეცეპტორები.
8. აღწერეთ სმენის ორგანოს აგებულება. შუა და შიგნითა ყურის სტრუქტურა და ფუნქციები.

5)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. განსაზღვრეთ რეზუს-ფაქტორი და რით არის საშიში ფეხმძიმე ქალისთვის რეზუს-უარყოფითობა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. განსაზღვრეთ და აღწერეთ პერისტალტიკა. სად ხდება ის?
5. განსაზღვრეთ კლირენსი, და როგორ გამოიყენება იგი გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარის განსაზღვრისთვის?
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ჰიპოფიზის უკანა წილში (ნეიროჰიპოფიზი) და როგორია მათი ფუნქციები?
7. რაში მდგომარეობს სიმპატიკური და პარასიმპატიკური ნერვული სისტემების ანტაგონიზმი?6)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. ჩამოთვალეთ და განსაზღვრეთ ლეიკოციტების სხვადახვა სახეები. რა არის: ა) ლეიკოციტოზი, ბ) ლეიკოპენია?
3. დაასახელეთ სისხლით ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. რა ფუნქციები გააჩნიათ კუჭის მთავარ და საფარ უჯრედებს? რა იგულისხმება კუჭის ლორწოვან ბარიერში?
5. აღწერეთ პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში რეაბსორბციის სტადია.
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ფარისებრ ჯირკვალში და როგორია მათი ფუნქციები? რას იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციების დარღვევები?
7. რა კავშირია ვეგეტაციურ ნერვულ სისტემასა და ენდოკრინულ სისტემას შორის? ახსენით ჰიპოთალამუსის, როგორც უმაღლესი ვეგეტაციური და ენდოკრინული ცენტრის როლი.
7)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ: ა) სისტოლური, ბ) დიასტოლური, გ) პულსური, დ) საშუალო წნევები.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. დაასახელეთ ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ მოტორიკის გაძლიერებას ან შეკავებას. რა ფაზებად იყოფა კუჭის სეკრეცია?
5. რაში მდგომარეობს ექსკრეცია თირკმელში?
6. დაასახელეთ სისხლსა და ძვლის ქსოვილში კალციუმის შემცველობის მარეგულირებელი ჰორმონები.
7. ნერვული სისტემის რომელი ნაწილი მიეკუთვნება პერიფერიულს და რომელი ცენტრალურს?


8)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) T - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) Z - ხაზი.
2. რა არის სფიგმომანომეტრი და როგორ გამოიყენება იგი?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. დაასახელეთ წვრილი და მსხვილი ნაწლავის განყოფილებები. როგორია მათი ზომები? როგორ იწოდება მთავარი შემწოვი ზედაპირი წვრილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავენ გორგლებში გაფილტრული წყლის 98% რეაბსორბციას?
6. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი და ტვინოვანი წილების მიერ გამომუშავებული ძირითადი ჰორმონები.
7. როგორ ასრულებს ნეირონი ინტეგრატულ ფუნქციას. რაში მდგომარეობს აქსონის საწყისი ბორცვაკის როლი ინფორმაციის გადაცემისა და ინტეგრაციის პროცესში?

9)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. როგორია ქალისა და მამაკაცის სისტოლური და დიასტოლური წნევა და როგორ იცვლება წნევა ასაკთან დაკავშირებით?
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. დაასახელეთ ფერმენტთა ტიპები, რომელთაც გამოიმუშავებს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ნაწილი. რომელი ჰორმონი იწვევს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ფუნქციის სტიმულაციას?
5. როგორ ხორციელდება თირკმლის მოქმედების რეგულაცია? ჰორმონთა როლი ამ რეგულაციაში.
6. რა არის სტრესი და რაში გამოიხატება იგი?
7. დახატეთ და აღწერეთ რეფლექსური რკალი. რა არის რეფლექსის დრო და სინაფსური დაყოვნება?
10)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. განსაზღვრეთ პრესორეცეპტორები და რა არის არტერიული წნევის რეფლექტორული რეგულაცია?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. აღწერეთ კუჭსა და წვრილ ნაწლავში საჭმლის მონელების ნერვულ-ჰუმორული რეგულაცია.
5. რა არის რენინ-ანგიოტენზური სისტემა? როგორ მოქმედებს იგი ალდოსტერონის სეკრეციაზე?
6. რაში მდგომარეობს ნერვული ცენტრის ცნება? დაასახელეთ მისი ფიზიოლოგიური თავისებურებანი -
აგზნებათა სუმაცია, ირადიაცია, კონვერგენცია, დივერგენცია, ოკლუზია, რიტმის ტრანსფორმაცია.
7. შეადარეთ თალამუსის სპეციფიკური და არასფეციფიკური სტრუქტურების გავლენა ქერქზე. რაში მდგომარეობს გამააქტივებელი რეტიკულური სისტემის როლი ქერქის აქტივაციასა და ცნობიერებაში?11)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. როგორ ტიპს მიეკუთვნებიან მარჯვენა და მარცხენა ატრიოვენტრიკულური სარქველები და გულის ციკლის რომელ ფაზაში არიან ისინი გახსნილი?
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. როგორი ტიპის მოძრაობები აღინიშნება მსხვილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ შარდის წარმოქმნის ყველა თანამიმდევრული პროცესი.
6. აღწერეთ გლუკო – და მინერალოკორტიკოიდების მოქმედება. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონთა სიმცირისა და სიჭარბის შედეგად გამოწვეული დაავადებები.
7. განმარტეთ შეკავება ცნს-ში. შეადარეთ და მიუთითეთ განსხვავება პრესინაფსურსა და პოსტსინაფსურ შეკავებას შორის. დაასახელეთ ამაგზნებელი და შემაკავებელი ტრანსმიტერები.
12)

1. ახსენით მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილების მიზეზები? განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. გულის ციკლის რომელი ფაზა მიმდინარეობს სარქვლების დახურულ მდგომარეობაში და რა არის იზომეტრული და იზოტონური შეკუმშვები? რაში მდგომარეობს ფრანკ-სტარლინგის კანონი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. რა არის დეფეკაციური რეფლექსი?
5. კუჭქვეშა ჯირკვლის რომელი უჯრედები გამოიმუშავებენ ინსულინს? გლუკაგონს?
6. რაში მდგომარეობს ნერვული სისტემის მოქმედების კოორდინაცია, რეციპროკული შეკავება?
7. როგორ წარმოებს პირობითი რეფლექსების გამომუშავება?
13)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. როგორ შეიძლება გავიგოთ გულის ფუნქციის ინტრა – და ექსტრაკარდიალური რეულაცია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. როგორია ღვიძლის მთავარი ფუნქციები? რას ნიშნავს ღვიძლის სისხლით მომარაგება კარის ვენით?
5. ჩამოთვალეთ მოშარდვის აქტის პროცესები.
6. რაში მდგომარეობს ინსულინის მთავარი ეფექტი? დაასახელეთ შაქრიანი დიაბეტის ძირითადი სიმპტომები.
7. ჩამოთვალეთ ზურგის ტვინის ძირითადი ფუნქციები. სპინალური შოკი.

14)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. რომელი ნერვები მონაწილეობენ გულის რიტმის რეგულაციაში და როგორია მათი რეგულატორული გავლენის მექანიზმები?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. აღწერეთ შემდეგი ნივთიერებები და მიუთითეთ რაზე მოქმედებენ ისინი: ა) კარბოქსიპეპტიდაზები, ბ) ტრიფსინი, გ) ენტეროკინაზა.
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. რა დარღვევა წარმოიქმნება ინსულინის სიჭარბისას? რაში მდგომარეობს გლუკაგონის მთავარი ეფექტი?
7. ჩამოთვალეთ მოგრძო ტვინისა და ნათხემის ძირითადი ფუნქციები.

15)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. რა არის პირველი და მეორე რიგის პეისმეიკერი და გულის გამტარი სისტემა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. აღწერეთ ნახშირწყლების, ცილებისა და ცხიმების შეწოვის პროცესები. რას წარმოადგენს შეწოვა გადამტანების საშუალებით?
5. ჩამოთვალეთ საშარდე სისტემის თქვენთვის ცნობილი დაავადებები.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. ჩამოთვალეთ შუა და შუამდებარე ტვინის ძირითადი ფუნქციები.


16)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. დახატეთ კარდიოგრამის სქემა და აღწერეთ მისი რეგისტრაციის მეთოდები.
3. დაასახელეთ ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. დაასახელეთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთავარი ნაწილები და მათი ფუნქციები.
5. დაასახელეთ გამომყოფი ორგანოები და მათი ფუნქციები.
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები.
7. რა დანიშნულება აქვთ რეტიკულურ ფორმაციასა და არასპეციფიკურ თალამურ ბირთვებს?

17)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ კარდიოგრამაზე: ა) სეგმენტი, ბ) ინტერვალი, გ) კბილი.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. რა იწვევს შიმშილსა და წყურვილს? დაახასიათეთ შიმშილის და მაძღრობის ცენტრები.
5. ჩამოთვალეთ ნეფრონის ძირითადი ანატომიური ნიშნები და მათი ფუნქციური როლი.
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. რა ნაწილებად იყოფა ვეგეტაციური ნერვული სისტემა? აღწერეთ მათი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებანი.
18)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) თ - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) ძ - ხაზი.
2. რა არის ეინტჰოვენის სამკუთხედი და როგორია გულის ელექტრული ღერძის მიმართულება?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. აღწერეთ საჭმლის ღეჭვისა და ყლაპვის პროცესები. რომელი სანერწყვე ჯირკვლები მონაწილეობენ მათში?
5. დაახასიათეთ შარდის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. რა განსხვავებაა პირველადსა და მეორად შარდს შორის?
6. აღწერეთ ნეიროსეკრეციის რეგულაცია უკუკავშირის მექანიზმით. რილიზინგ-ფაქტორები.
7. დაახასიათეთ პარასიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
19)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. დაახასიათეთ გულის შეკუმშვების არითმიები.
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. აღწერეთ საჭმლის მონელება პირის ღრუში, ნერწყვის სეკრეცია და მისი რეფლექსური რეგულაცია.
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ჰიპოფიზის უკანა წილში (ნეიროჰიპოფიზი) და როგორია მათი ფუნქციები?
7. დაახასიათეთ სიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
20)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. გულის ბლოკადის რომელი სახეები იცით?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. განსაზღვრეთ და აღწერეთ პერისტალტიკა. სად ხდება ის?
5. განსაზღვრეთ კლირენსი, და როგორ გამოიყენება იგი გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარის განსაზღვრისთვის?
6. დაასახელეთ სისხლსა და ძვლის ქსოვილში კალციუმის შემცველობის მარეგულირებელი ჰორმონები.
7. დაახასიათეთ ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ტრანსმიტერები და მათი რეცეპტორები.
21)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. რა არის ორგანიზმის შინაგანი ანუ თხიერი გარემო და ჩამოთვალეთ ისინი.
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. რა ფუნქციები გააჩნიათ კუჭის მთავარ და საფარ უჯრედებს? რა იგულისხმება კუჭის ლორწოვან ბარიერში?
5. აღწერეთ პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში Nა+ და K+ რეაბსორბციის სტადიები.
6. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი და ტვინოვანი წილების მიერ გამომუშავებული ძირითადი ჰორმონები.
7. რაში მდგომარეობს სიმპატიკური და პარასიმპატიკური ნერვული სისტემების ანტაგონიზმი?22)

1. აღწერეთ მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილება და ახსენით მისი მიზეზები? განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი კომპონენტები. რა არის პლაზმა, შრატი, ჰემატოკრიტი? რა არის ერითროპოეზი და ერითროპოეტინი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. დაასახელეთ ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ მოტორიკის გაძლიერებას ან შეკავებას.
5. როგორი განსხვავებული მექანიზმები ან მარეგულირებელი ფაქტორები განსაზღვრავენ ელექტროლიტების ექსკრეციას?
6. რა არის რენინ-ანგიოტენზური სისტემა? როგორ მოქმედებს იგი ალდოსტერონის სეკრეციაზე?
7. რა კავშირია ვეგეტაციურ ნერვულ სისტემასა და ენდოკრინულ სისტემას შორის? ახსენით ჰიპოთალამუსის, როგორც უმაღლესი ვეგეტაციური და ენდოკრინული ცენტრის როლი.23)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. რას წარმოადგენს სისხლის შედედების ფაზები და რა არის ანემია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. დაასახელეთ წვრილი და მსხვილი ნაწლავის განყოფილებები. როგორია მათი ზომები? როგორ იწოდება მთავარი შემწოვი ზედაპირი წვრილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავენ გორგლებში გაფილტრული წყლის 98% რეაბსორბციას?
6. რა არის სტრესი და რაში გამოიხატება იგი?
7. ნერვული სისტემის რომელი ნაწილი მიეკუთვნება პერიფერიულს და რომელი ცენტრალურს? ჩამოთვალეთ ცნს-ის ზოგადი ფუნქციები.24)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი ჯგუფები. ვინ ითვლება უნივერსალურ დონორად და ვინ – რეციპიენტად?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. დაასახელეთ ფერმენტთა ტიპები, რომელთაც გამოიმუშავებს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ნაწილი. რომელი ჰორმონი იწვევს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ფუნქციის სტიმულაციას?
5. როგორ ხორციელდება თირკმლის მოქმედების რეგულაცია? ჰორმონთა როლი ამ რეგულაციაში.
6. აღწერეთ გლუკო – და მინერალოკორტიკოიდების მოქმედება. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონთა სიმცირისა და სიჭარბის შედეგად გამოწვეული დაავადებები.
7. როგორ ასრულებს ნეირონი ინტეგრატულ ფუნქციას. რაში მდგომარეობს აქსონის საწყისი ბორცვაკის როლი ინფორმაციის გადაცემისა და ინტეგრაციის პროცესში?25)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. განსაზღვრეთ რეზუს-ფაქტორი და რით არის საშიში ფეხმძიმე ქალისთვის რეზუს-უარყოფითობა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. აღწერეთ წვრილ ნაწლავში საჭმლის მონელების ნერვულ-ჰუმორული რეგულაცია.
5. აღწერეთ რენინ-ანგიოტენზური ჰორმონული სისტემები.
6. კუჭქვეშა ჯირკვლის რომელი უჯრედები გამოიმუშავებენ ინსულინს? გლუკაგონს?
7. დახატეთ და აღწერეთ რეფლექსური რკალი. რა არის რეფლექსის დრო და სინაფსური დაყოვნება?

26)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. ჩამოთვალეთ და განსაზღვრეთ ლეიკოციტების სხვადახვა სახეები. რა არის: ა) ლეიკოციტოზი, ბ) ლეიკოპენია?
3. დაასახელეთ ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. როგორი ტიპის მოძრაობები აღინიშნება მსხვილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ შარდის წარმოქმნის ყველა თანამიმდევრული პროცესი.
6. რაში მდგომარეობს ინსულინის მთავარი ეფექტი? დაასახელეთ შაქრიანი დიაბეტის ძირითადი სიმპტომები.
7. რაში მდგომარეობს ნერვული ცენტრის ცნება? დაასახელეთ მისი ფიზიოლოგიური თავისებურებანი - აგზნებათა სუმაცია, ირადიაცია, კონვერგენცია, დივერგენცია, ოკლუზია, რიტმის ტრანსფორმაცია.

27)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ: ა) სისტოლური, ბ) დიასტოლური, გ) პულსური, დ) საშუალო წნევები.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. რა არის დეფეკაციური რეფლექსი?
5. რა დარღვევა წარმოიქმნება ინსულინის სიჭარბისას? რაში მდგომარეობს გლუკაგონის მთავარი ეფექტი?
6. განმარტეთ შეკავება ცნს-ში. შეადარეთ და მიუთითეთ განსხვავება პრესინაფსურსა და პოსტსინაფსურ შეკავებას შორის. დაასახელეთ ამაგზნებელი და შემაკავებელი ტრანსმიტერები.
7. როგორ წარმოებს პირობითი რეფლექსების გამომუშავება?

28)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) T - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) Z - ხაზი.
2. რა არის სფიგმომანომეტრი და როგორ გამოიყენება იგი?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. როგორია ღვიძლის მთავარი ფუნქციები? რას ნიშნავს ღვიძლის სისხლით მომარაგება კარის ვენით?
5. აღწერეთ თირკმელში მიმდინარე მთავარი პროცესები – ფილტრაცია, რეაბსორბცია და სეკრეცია.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. რაში მდგომარეობს ნერვული სისტემის მოქმედების კოორდინაცია, რეციპროკული შეკავება?
29)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. როგორია ქალისა და მამაკაცის სისტოლური და დიასტოლური წნევა და როგორ იცვლება წნევა ასაკთან დაკავშირებით?
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. აღწერეთ შემდეგი ნივთიერებები და მიუთითეთ რაზე მოქმედებენ ისინი: ა) კარბოქსიპეპტიდაზები, ბ) ტრიფსინი, გ) ენტეროკინაზა. როგორი pH არის ოპტიმალური საჭმლის მონელებისთვის წვრილ ნაწლავში?
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები. რა ფაქტორები მოქმედებენ მათ სეკრეციასა და გამოთავისუფლებაზე?
7. ჩამოთვალეთ ზურგის ტვინის ძირითადი ფუნქციები. სპინალური შოკი.

30)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. განსაზღვრეთ პრესორეცეპტორები და რა არის არტერიული წნევის რეფლექტორული რეგულაცია?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. აღწერეთ ნახშირწყლების, ცილებისა და ცხიმების შეწოვის პროცესები. რას წარმოადგენს შეწოვა გადამტანების საშუალებით?
5. ჩამოთვალეთ საშარდე სისტემის თქვენთვის ცნობილი დაავადებები.
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. ჩამოთვალეთ მოგრძო ტვინისა და ნათხემის ძირითადი ფუნქციები.
verboten
სულით და გულით შენთან ვარ მაგრამ გული გამისკდა ეს რა არის biggrin.gif biggrin.gif
Google.com
ციტატა(verboten @ Feb 8 2008, 05:12 PM) *
სულით და გულით შენთან ვარ მაგრამ გული გამისკდა ეს რა არის biggrin.gif biggrin.gif

გაიხარე... biggrin.gif.


შენ დანახვაზე გაგისკდა გული და მე ხვალისთვის მაქვს ჩასაბარებელი...

sm103.gif.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 05:15 PM) *
გაიხარე... biggrin.gif.
შენ დანახვაზე გაგისკდა გული და მე ხვალისთვის მაქვს ჩასაბარებელი...

sm103.gif.იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ერთბაშად არ მოგცეს blink.gif


ციტატა
ვისაც გცალიათ შემოდით...

ჩემს მდგომარეობაში...შემოვდივარ hero.gifსოლიდარობას გიცხადებ armen.gif


საერთოდ ძაან ვიჩაგრებით სტომატოლოგები smoke.gif
kvata
ეს რა უბედურებაა?? ohmy.gif
zvio.ab
სულ ეგ არის? მეტი არაფერი იქნება გამოცდაზე? (არ ჩამქოლოთ) უბრალოდ მაგ კითხვების იქით არაფერი იქნება ხო?
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 05:55 PM) *
იმედი მაქვს ეს ყველაფერი ერთბაშად არ მოგცეს blink.gif
შემოვდივარ hero.gif
სოლიდარობას გიცხადებ armen.gif
საერთოდ ძაან ვიჩაგრებით სტომატოლოგები smoke.gif

მომცეს...

მთელი ფიზიოლოგიაა საკითხებში...
გუშინ მივიღე საკითხები...
ხვალ გამოცდა მაქვს...

ეხა ვუზივარ წიგნს და დაახლოებით 250 ფურცელს მოვრჩი...
450-ი დამრჩა...

უსაზღვროდ ბედნიერი გახლავართ...

.
zvio.ab
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:01 PM) *
მომცეს...

მთელი ფიზიოლოგიაა საკითხებში...
გუშინ მივიღე საკითხები...
ხვალ გამოცდა მაქვს...

ეხა ვუზივარ წიგნს და დაახლოებით 250 ფურცელს მოვრჩი...
450-ი დამრჩა...

უსაზღვროდ ბედნიერი გახლავართ...

.

მე მესმის შენი ;D
შემოვდივარ
perishable
ციტატა(zvio.ab @ Feb 8 2008, 06:00 PM) *
სულ ეგ არის? მეტი არაფერი იქნება გამოცდაზე? (არ ჩამქოლოთ) უბრალოდ მაგ კითხვების იქით არაფერი იქნება ხო?ზვიად თქვენ დამპალი მედიკები ამას 2 სემესტრი სწავლობთ და ჩვენ საწყალი სტომატოლოგები ესეთ დღეში ვართhero.gif: hero.gifკვატა ეს ფიზიოლოგიაა smoke.gif
Google.com
ციტატა(zvio.ab @ Feb 8 2008, 06:02 PM) *
მე მესმის შენი ;D
შემოვდივარ

ხვალამდე არ გახვიდე...
რაც მეტი ვიქნებით უკეთესია...

.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:01 PM) *
მომცეს...

მთელი ფიზიოლოგიაა საკითხებში...
გუშინ მივიღე საკითხები...
ხვალ გამოცდა მაქვს...

ეხა ვუზივარ წიგნს და დაახლოებით 250 ფურცელს მოვრჩი...
450-ი დამრჩა...

უსაზღვროდ ბედნიერი გახლავართ...

.
არგინდა ვიჩივლოთ? ამ სემესტრში ამთავრებთ ხო? თსსუ-ში ხარ?
perishable
რა კითხვები მივაყარე ლოოლ biggrin.gif
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:04 PM) *
არგინდა ვიჩივლოთ? ამ სემესტრში ამთავრებთ ხო? თსსუ-ში ხარ?

ის 30 ბილეთიც მეყოფა 31-ეს რო მიმატებ...

1. მინისტრის მეგობარია. 2. ამ ს ემესტრში ვამთავრებთ ამასაც და ამის პათოლოგიებსაც. 3. ერთი ს მოაკელი შუაში...


inv.gif.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:06 PM) *
ის 30 ბილეთიც მეყოფა 31-ეს რო მიმატებ...

1. მინისტრის მეგობარია. 2. ამ ს ემესტრში ვამთავრებთ ამასაც და ამის პათოლოგიებსაც. 3. ერთი ს მოაკელი შუაში...
inv.gif.მდაააააა think.gif

მძიმე სურათია think.gif


გადმოდი თსსუ-ში და უფრო შეგიყვარდება შენი თსუ hero.gif
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:09 PM) *
მდაააააა think.gif

მძიმე სურათია think.gif
გადმოდი თსსუ-ში და უფრო შეგიყვარდება შენი თსუ hero.gif

არ მგონია...

ეს მეათე გამოცდაა ამ სემესტრში...
შუალედები 2-დღე იყო.

smoke.gif.
perishable
აჰა ჩემები:


perishable
ლეიშმანია და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა დამრჩა მარტო სასწავლი და ნატრი-კალიუმის ტუმბო და პეჰაში (ეს მოლეკულურში)
Google.com
ეგ წინა წელს ჩავკალი...

რა ბედნიერი ვიყავ ოდეს პირველკურსელი გახლდით...


girlc.gif.
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:14 PM) *
ლეიშმანია და პარაზიტული დაავადებების დიაგნოსტიკა დამრჩა მარტო სასწავლი და ნატრი-კალიუმის ტუმბო და პეჰაში (ეს მოლეკულურში)

მაგას რო ისწავლი პასუხიც მიუწერე ბარემ ამ კითხვას...

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?

laugh.gif.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:15 PM) *
ეგ წინა წელს ჩავკალი...

რა ბედნიერი ვიყავ ოდეს პირველკურსელი გახლდით...
girlc.gif.-1

biggrin.gifფიზიოლოგია კარგი და მიკრობიოლოგიაში რას შვები?
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:17 PM) *
-1

biggrin.gif
ფიზიოლოგია კარგი და მიკრობიოლოგიაში რას შვები?

ყველაფერი ჩავაბარე მაგის გარდა...

როგორც ყოველთვის ბოლო გამოცდა ექსტრა-ჰარდი რჩება...

.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:19 PM) *
ყველაფერი ჩავაბარე მაგის გარდა...

როგორც ყოველთვის ბოლო გამოცდა ექსტრა-ჰარდი რჩება...

.ეეეჰჰჰჰ.საერთოდ რა გინდოდა სამედიცინოზე?


ან მე რამინდოდა


ხო ვიცოდი ეგრე რო იქნებოდა


ბიოქიმიას რა ვუყო ეხლა მაგაზე ვფიქრობდა ანატომია-ჰისტოლოგიას იქითა სემესტრში ოოოო hero.gif hero.gif


ბედნიერი ხარ ჩანს გადახვედი მაინც შემდეგ კურსზე.
Google.com
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:22 PM) *
ეეეჰჰჰჰ.
საერთოდ რა გინდოდა სამედიცინოზე?
ან მე რამინდოდა
ხო ვიცოდი ეგრე რო იქნებოდა
ბიოქიმიას რა ვუყო ეხლა მაგაზე ვფიქრობ
და ანატომია-ჰისტოლოგიას იქითა სემესტრში ოოოო hero.gif hero.gif
ბედნიერი ხარ ჩანს გადახვედი მაინც შემდეგ კურსზე.

უსაზღვროდ...

.

რომ გადახვალ მერე ნახავ რამდენი ბედნიერების მომტანი საგანი დაგემატება...

keh.gif.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:30 PM) *
უსაზღვროდ...

.

რომ გადახვალ მერე ნახავ რამდენი ბედნიერების მომტანი საგანი დაგემატება...

keh.gif.
ანუ მირჩევ გავიქცე ხოოო? inv.gif


ნინი ერთი გამარკვიე ჟურნალისტიკაზე რა ხდება? jkl.gif
Google.com
თავს ყულფში რომ შეყოფ ვეღარ გაიქცევი...

.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 06:42 PM) *
თავს ყულფში რომ შეყოფ ვეღარ გაიქცევი...

.მომისპე ჰოო ეს იმედებიც hero.gif


ჩამიკალი ეხლა როგორმე hero.gif
BLBLBLBL
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:31 PM) *
ანუ მირჩევ გავიქცე ხოოო? inv.gif
ნინი ერთი გამარკვიე ჟურნალისტიკაზე რა ხდება? jkl.gif

აი მასეთი საშინელებები რაც მანდ წავიკიტხე ნამდვილად არ ხდება თორემ ამ 5წელში თავს მოვიკლავდი hero.gif ე.ი.ვწერთ თემებს თან ზალიან სასიამოვნოს wub.gif ვკითხულობტ ბევრ ნაწარმოებებს განვიხილავთ და ვსცავლობთ იმას რასაცლექციაზე გვაწერინებენ smile.gif წიგნები არ გვიყიდია არასდროს smile.gif
perishable
ციტატა(BLBLBLBL @ Feb 8 2008, 07:15 PM) *
აი მასეთი საშინელებები რაც მანდ წავიკიტხე ნამდვილად არ ხდება თორემ ამ 5წელში თავს მოვიკლავდი hero.gif ე.ი.ვწერთ თემებს თან ზალიან სასიამოვნოს wub.gif ვკითხულობტ ბევრ ნაწარმოებებს განვიხილავთ და ვსცავლობთ იმას რასაცლექციაზე გვაწერინებენ smile.gif წიგნები არ გვიყიდია არასდროს smile.gif
აუუუუუუ მინდააააა....ესეიგი ვწერ ბავშვობიდან თემებს და ჟურნალისტურ ჩანახატებს მიყვარს კითხვა და წაკითხულის განხილვაა....აუუ საჩემო საქმეა რააა. bis.gif ..მაგრამ ეს წყეული სტომატოლოგიაც hlp1.gif რომ მიყვარს?! abs.gif abs.gif abs.gif
BLBLBLBL
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 07:25 PM) *
აუუუუუუ მინდააააა....ესეიგი ვწერ ბავშვობიდან თემებს და ჟურნალისტურ ჩანახატებს მიყვარს კითხვა და წაკითხულის განხილვაა....აუუ საჩემო საქმეა რააა. bis.gif ..მაგრამ ეს წყეული სტომატოლოგიაც hlp1.gif რომ მიყვარს?! abs.gif abs.gif abs.gif

ხოო მასინ არ ვიცი რა გირჩიო smile.gif
BLBLBLBL
ხო კიდევ დატვირთული საერტოდ არ ვყოფილვარ smile.gif საკმაოდ ადვილია ყველაფერი smile.gifაუ ჩემი ერთერტი ლექტორი სიყვარულზრე იყო გადარეული და მაგარ თემებს გვადზლევდა loooool.gif loooool.gif loooool.gif loooool.gif loooool.gif
perishable
ციტატა(BLBLBLBL @ Feb 8 2008, 07:28 PM) *
ხო კიდევ დატვირთული საერტოდ არ ვყოფილვარ smile.gif საკმაოდ ადვილია ყველაფერი smile.gifაუ ჩემი ერთერტი ლექტორი სიყვარულზრე იყო გადარეული და მაგარ თემებს გვადზლევდა loooool.gif loooool.gif
აუუუ ნუ ამბობ ეგეთებს angry.gif


მეც მინდააა abs.gif abs.gif abs.gifhero.gif
BLBLBLBL
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 07:33 PM) *
აუუუ ნუ ამბობ ეგეთებს angry.gif
მეც მინდააა abs.gif abs.gif abs.gif
hero.gif

მაგას რომ დაამთავრებ მერე ჩააბარე tongue.gif
perishable
ციტატა(BLBLBLBL @ Feb 8 2008, 07:34 PM) *
მაგას რომ დაამთავრებ მერე ჩააბარე tongue.gif


არ არი გამორიცხული gijo.gif
kvata
ციტატა(perishable @ Feb 8 2008, 06:13 PM) *
აჰა ჩემები:

blink.gif როგორ გჩაგრავენ ამ ექიმებს ...გადმოდით იურიდიულზე biggrin.gif
perishable
გთხოვ შემეწიოთ ორიოდე სიტყვით მამაკაცის საშარდე-სასქესო სისტემა მაქვს სასწავლი,და რატოა ესე რთულად მოწყობილი? guja.gif


donvaso
QUOTE(perishable @ Feb 25 2008, 10:05 PM) *
გთხოვ შემეწიოთ ორიოდე სიტყვით მამაკაცის საშარდე-სასქესო სისტემა მაქვს სასწავლი,და რატოა ესე რთულად მოწყობილი? guja.gif


მოწყობილი შეიძლება რთულად იყოს, თუმცა პრაქტიკაში, დამერწმუნე, ქალის საშარდე სისტემაზე გაცილებით მარტივად....... smile.gif biggrin.gif biggrin.gif
perishable
ციტატა(donvaso @ Feb 25 2008, 10:11 PM) *
მოწყობილი შეიძლება რთულად იყოს, თუმცა პრაქტიკაში, დამერწმუნე, ქალის საშარდე სისტემაზე გაცილებით მარტივად....... smile.gif biggrin.gif biggrin.gif
უუფფფ მგონი დავადგი თავი biggrin.gif

არ არის ძაან რთული უბრალოდ ბევრი რამე არის დასამახსოვრებელი და ბევრი ლათინური ტერმინი.
Google.com
ციტატა(donvaso @ Feb 25 2008, 10:11 PM) *
მოწყობილი შეიძლება რთულად იყოს, თუმცა პრაქტიკაში, დამერწმუნე, ქალის საშარდე სისტემაზე გაცილებით მარტივად....... smile.gif biggrin.gif biggrin.gif

ოჰო

სპინქტერები მაინც დაგეთვალა...

.
perishable
ციტატა(Google.com @ Feb 8 2008, 05:07 PM) *
ვისაც გცალიათ შემოდით...

ჩემს მდგომარეობაში...
საფუძველი ჩავუყაროთ სამედიცინოს სტუდენტთა სოლიდარობას ურთიერთგაგებას ჩახუტებას და სხვა საყვარლობებს...
ერთად გავარჩიოთ ეს გაუგებრობა...
მერე მე დაგეხმარებით...

hlp1.gif.
1)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. რა არის ორგანიზმის შინაგანი ანუ თხიერი გარემო და ჩამოთვალეთ ისინი.
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. დაასახელეთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთავარი ნაწილები და მათი ფუნქციები.
5. დაასახელეთ გამომყოფი ორგანოები და მათი ფუნქციები.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. რა ნაწილებად იყოფა ვეგეტაციური ნერვული სისტემა? აღწერეთ მათი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებანი.
2)

1. როგორია მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილება და ახსენით მისი მიზეზები. განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი კომპონენტები. რა არის პლაზმა, შრატი, ჰემატოკრიტი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. რა იწვევს შიმშილსა და წყურვილს? დაახასიათეთ შიმშილის და მაძღრობის ცენტრები.
5. ჩამოთვალეთ ნეფრონის ძირითადი ანატომიური ნიშნები და მათი ფუნქციური როლი.
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები.
7. დაახასიათეთ პარასიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
3)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. რას წარმოადგენს სისხლის შედედების ფაზები და რა არის ანემია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. აღწერეთ საჭმლის ღეჭვისა და ყლაპვის პროცესები. რომელი სანერწყვე ჯირკვლები მონაწილეობენ მათში?
5. დაახასიათეთ შარდის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. რა განსხვავებაა პირველადსა და მეორად შარდს შორის?
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. დაახასიათეთ სიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
4)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი ჯგუფები. ვინ ითვლება უნივერსალურ დონორად და ვინ – რეციპიენტად? განსაზღვრეთ აგლუტინოგენები და აგლუტინინები და როდის ხდება აგლუტინაცია?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. აღწერეთ საჭმლის მონელება პირის ღრუში, ნერწყვის სეკრეცია და მისი რეფლექსური რეგულაცია.
5. აღწერეთ თირკმელში მიმდინარე მთავარი პროცესები – ფილტრაცია, რეაბსორბცია და სეკრეცია.
6. აღწერეთ ნეიროსეკრეციის რეგულაცია უკუკავშირის მექანიზმით. რილიზინგ-ფაქტორები.
7. დაახასიათეთ ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ტრანსმიტერები და მათი რეცეპტორები.
8. აღწერეთ სმენის ორგანოს აგებულება. შუა და შიგნითა ყურის სტრუქტურა და ფუნქციები.
5)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. განსაზღვრეთ რეზუს-ფაქტორი და რით არის საშიში ფეხმძიმე ქალისთვის რეზუს-უარყოფითობა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. განსაზღვრეთ და აღწერეთ პერისტალტიკა. სად ხდება ის?
5. განსაზღვრეთ კლირენსი, და როგორ გამოიყენება იგი გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარის განსაზღვრისთვის?
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ჰიპოფიზის უკანა წილში (ნეიროჰიპოფიზი) და როგორია მათი ფუნქციები?
7. რაში მდგომარეობს სიმპატიკური და პარასიმპატიკური ნერვული სისტემების ანტაგონიზმი?
6)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. ჩამოთვალეთ და განსაზღვრეთ ლეიკოციტების სხვადახვა სახეები. რა არის: ა) ლეიკოციტოზი, ბ) ლეიკოპენია?
3. დაასახელეთ სისხლით ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. რა ფუნქციები გააჩნიათ კუჭის მთავარ და საფარ უჯრედებს? რა იგულისხმება კუჭის ლორწოვან ბარიერში?
5. აღწერეთ პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში რეაბსორბციის სტადია.
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ფარისებრ ჯირკვალში და როგორია მათი ფუნქციები? რას იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციების დარღვევები?
7. რა კავშირია ვეგეტაციურ ნერვულ სისტემასა და ენდოკრინულ სისტემას შორის? ახსენით ჰიპოთალამუსის, როგორც უმაღლესი ვეგეტაციური და ენდოკრინული ცენტრის როლი.
7)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ: ა) სისტოლური, ბ) დიასტოლური, გ) პულსური, დ) საშუალო წნევები.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. დაასახელეთ ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ მოტორიკის გაძლიერებას ან შეკავებას. რა ფაზებად იყოფა კუჭის სეკრეცია?
5. რაში მდგომარეობს ექსკრეცია თირკმელში?
6. დაასახელეთ სისხლსა და ძვლის ქსოვილში კალციუმის შემცველობის მარეგულირებელი ჰორმონები.
7. ნერვული სისტემის რომელი ნაწილი მიეკუთვნება პერიფერიულს და რომელი ცენტრალურს?
8)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) T - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) Z - ხაზი.
2. რა არის სფიგმომანომეტრი და როგორ გამოიყენება იგი?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. დაასახელეთ წვრილი და მსხვილი ნაწლავის განყოფილებები. როგორია მათი ზომები? როგორ იწოდება მთავარი შემწოვი ზედაპირი წვრილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავენ გორგლებში გაფილტრული წყლის 98% რეაბსორბციას?
6. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი და ტვინოვანი წილების მიერ გამომუშავებული ძირითადი ჰორმონები.
7. როგორ ასრულებს ნეირონი ინტეგრატულ ფუნქციას. რაში მდგომარეობს აქსონის საწყისი ბორცვაკის როლი ინფორმაციის გადაცემისა და ინტეგრაციის პროცესში?

9)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. როგორია ქალისა და მამაკაცის სისტოლური და დიასტოლური წნევა და როგორ იცვლება წნევა ასაკთან დაკავშირებით?
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. დაასახელეთ ფერმენტთა ტიპები, რომელთაც გამოიმუშავებს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ნაწილი. რომელი ჰორმონი იწვევს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ფუნქციის სტიმულაციას?
5. როგორ ხორციელდება თირკმლის მოქმედების რეგულაცია? ჰორმონთა როლი ამ რეგულაციაში.
6. რა არის სტრესი და რაში გამოიხატება იგი?
7. დახატეთ და აღწერეთ რეფლექსური რკალი. რა არის რეფლექსის დრო და სინაფსური დაყოვნება?
10)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. განსაზღვრეთ პრესორეცეპტორები და რა არის არტერიული წნევის რეფლექტორული რეგულაცია?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. აღწერეთ კუჭსა და წვრილ ნაწლავში საჭმლის მონელების ნერვულ-ჰუმორული რეგულაცია.
5. რა არის რენინ-ანგიოტენზური სისტემა? როგორ მოქმედებს იგი ალდოსტერონის სეკრეციაზე?
6. რაში მდგომარეობს ნერვული ცენტრის ცნება? დაასახელეთ მისი ფიზიოლოგიური თავისებურებანი -
აგზნებათა სუმაცია, ირადიაცია, კონვერგენცია, დივერგენცია, ოკლუზია, რიტმის ტრანსფორმაცია.
7. შეადარეთ თალამუსის სპეციფიკური და არასფეციფიკური სტრუქტურების გავლენა ქერქზე. რაში მდგომარეობს გამააქტივებელი რეტიკულური სისტემის როლი ქერქის აქტივაციასა და ცნობიერებაში?
11)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. როგორ ტიპს მიეკუთვნებიან მარჯვენა და მარცხენა ატრიოვენტრიკულური სარქველები და გულის ციკლის რომელ ფაზაში არიან ისინი გახსნილი?
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. როგორი ტიპის მოძრაობები აღინიშნება მსხვილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ შარდის წარმოქმნის ყველა თანამიმდევრული პროცესი.
6. აღწერეთ გლუკო – და მინერალოკორტიკოიდების მოქმედება. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონთა სიმცირისა და სიჭარბის შედეგად გამოწვეული დაავადებები.
7. განმარტეთ შეკავება ცნს-ში. შეადარეთ და მიუთითეთ განსხვავება პრესინაფსურსა და პოსტსინაფსურ შეკავებას შორის. დაასახელეთ ამაგზნებელი და შემაკავებელი ტრანსმიტერები.
12)

1. ახსენით მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილების მიზეზები? განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. გულის ციკლის რომელი ფაზა მიმდინარეობს სარქვლების დახურულ მდგომარეობაში და რა არის იზომეტრული და იზოტონური შეკუმშვები? რაში მდგომარეობს ფრანკ-სტარლინგის კანონი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. რა არის დეფეკაციური რეფლექსი?
5. კუჭქვეშა ჯირკვლის რომელი უჯრედები გამოიმუშავებენ ინსულინს? გლუკაგონს?
6. რაში მდგომარეობს ნერვული სისტემის მოქმედების კოორდინაცია, რეციპროკული შეკავება?
7. როგორ წარმოებს პირობითი რეფლექსების გამომუშავება?
13)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. როგორ შეიძლება გავიგოთ გულის ფუნქციის ინტრა – და ექსტრაკარდიალური რეულაცია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. როგორია ღვიძლის მთავარი ფუნქციები? რას ნიშნავს ღვიძლის სისხლით მომარაგება კარის ვენით?
5. ჩამოთვალეთ მოშარდვის აქტის პროცესები.
6. რაში მდგომარეობს ინსულინის მთავარი ეფექტი? დაასახელეთ შაქრიანი დიაბეტის ძირითადი სიმპტომები.
7. ჩამოთვალეთ ზურგის ტვინის ძირითადი ფუნქციები. სპინალური შოკი.
14)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. რომელი ნერვები მონაწილეობენ გულის რიტმის რეგულაციაში და როგორია მათი რეგულატორული გავლენის მექანიზმები?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. აღწერეთ შემდეგი ნივთიერებები და მიუთითეთ რაზე მოქმედებენ ისინი: ა) კარბოქსიპეპტიდაზები, ბ) ტრიფსინი, გ) ენტეროკინაზა.
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. რა დარღვევა წარმოიქმნება ინსულინის სიჭარბისას? რაში მდგომარეობს გლუკაგონის მთავარი ეფექტი?
7. ჩამოთვალეთ მოგრძო ტვინისა და ნათხემის ძირითადი ფუნქციები.
15)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. რა არის პირველი და მეორე რიგის პეისმეიკერი და გულის გამტარი სისტემა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. აღწერეთ ნახშირწყლების, ცილებისა და ცხიმების შეწოვის პროცესები. რას წარმოადგენს შეწოვა გადამტანების საშუალებით?
5. ჩამოთვალეთ საშარდე სისტემის თქვენთვის ცნობილი დაავადებები.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. ჩამოთვალეთ შუა და შუამდებარე ტვინის ძირითადი ფუნქციები.
16)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. დახატეთ კარდიოგრამის სქემა და აღწერეთ მისი რეგისტრაციის მეთოდები.
3. დაასახელეთ ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. დაასახელეთ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მთავარი ნაწილები და მათი ფუნქციები.
5. დაასახელეთ გამომყოფი ორგანოები და მათი ფუნქციები.
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები.
7. რა დანიშნულება აქვთ რეტიკულურ ფორმაციასა და არასპეციფიკურ თალამურ ბირთვებს?
17)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ კარდიოგრამაზე: ა) სეგმენტი, ბ) ინტერვალი, გ) კბილი.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. რა იწვევს შიმშილსა და წყურვილს? დაახასიათეთ შიმშილის და მაძღრობის ცენტრები.
5. ჩამოთვალეთ ნეფრონის ძირითადი ანატომიური ნიშნები და მათი ფუნქციური როლი.
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. რა ნაწილებად იყოფა ვეგეტაციური ნერვული სისტემა? აღწერეთ მათი ანატომიური და ფიზიოლოგიური თავისებურებანი.
18)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) თ - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) ძ - ხაზი.
2. რა არის ეინტჰოვენის სამკუთხედი და როგორია გულის ელექტრული ღერძის მიმართულება?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. აღწერეთ საჭმლის ღეჭვისა და ყლაპვის პროცესები. რომელი სანერწყვე ჯირკვლები მონაწილეობენ მათში?
5. დაახასიათეთ შარდის ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. რა განსხვავებაა პირველადსა და მეორად შარდს შორის?
6. აღწერეთ ნეიროსეკრეციის რეგულაცია უკუკავშირის მექანიზმით. რილიზინგ-ფაქტორები.
7. დაახასიათეთ პარასიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
19)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. დაახასიათეთ გულის შეკუმშვების არითმიები.
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. აღწერეთ საჭმლის მონელება პირის ღრუში, ნერწყვის სეკრეცია და მისი რეფლექსური რეგულაცია.
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. რომელი ჰორმონები გამომუშავდებიან ჰიპოფიზის უკანა წილში (ნეიროჰიპოფიზი) და როგორია მათი ფუნქციები?
7. დაახასიათეთ სიმპატიკური ნერვული სისტემა და მისი მოქმედება სხვადასხვა ორგანოთა სისტემაზე.
20)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. გულის ბლოკადის რომელი სახეები იცით?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. განსაზღვრეთ და აღწერეთ პერისტალტიკა. სად ხდება ის?
5. განსაზღვრეთ კლირენსი, და როგორ გამოიყენება იგი გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარის განსაზღვრისთვის?
6. დაასახელეთ სისხლსა და ძვლის ქსოვილში კალციუმის შემცველობის მარეგულირებელი ჰორმონები.
7. დაახასიათეთ ვეგეტაციური ნერვული სისტემის ტრანსმიტერები და მათი რეცეპტორები.
21)

1. რომელი უჯრედები და ქსოვილები იწოდებიან აგზნებადად? რომელია ნეირონის ოთხი ფუნქციურად განსხვავებული ნაწილი?
2. რა არის ორგანიზმის შინაგანი ანუ თხიერი გარემო და ჩამოთვალეთ ისინი.
3. რაში მდგომარეობს სუნთქვის ბიოლოგიურ დანიშნულება? რა განსხვავებაა გარეგან და შინაგან სუნთქვას შორის?
4. რა ფუნქციები გააჩნიათ კუჭის მთავარ და საფარ უჯრედებს? რა იგულისხმება კუჭის ლორწოვან ბარიერში?
5. აღწერეთ პროქსიმალურ კლაკნილ მილაკში Nა+ და K+ რეაბსორბციის სტადიები.
6. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი და ტვინოვანი წილების მიერ გამომუშავებული ძირითადი ჰორმონები.
7. რაში მდგომარეობს სიმპატიკური და პარასიმპატიკური ნერვული სისტემების ანტაგონიზმი?
22)

1. აღწერეთ მემბრანის ორივე მხარეზე ძირითად იონთა განაწილება და ახსენით მისი მიზეზები? განმარტეთ მოსვენების პოტენციალი და მისი იონური საფუძვლები.
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი კომპონენტები. რა არის პლაზმა, შრატი, ჰემატოკრიტი? რა არის ერითროპოეზი და ერითროპოეტინი?
3. დაასახელეთ სასუნთქი გზები და და რომელი კუნთები მონაწილეობენ შესუნთქვაში?
4. დაასახელეთ ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ მოტორიკის გაძლიერებას ან შეკავებას.
5. როგორი განსხვავებული მექანიზმები ან მარეგულირებელი ფაქტორები განსაზღვრავენ ელექტროლიტების ექსკრეციას?
6. რა არის რენინ-ანგიოტენზური სისტემა? როგორ მოქმედებს იგი ალდოსტერონის სეკრეციაზე?
7. რა კავშირია ვეგეტაციურ ნერვულ სისტემასა და ენდოკრინულ სისტემას შორის? ახსენით ჰიპოთალამუსის, როგორც უმაღლესი ვეგეტაციური და ენდოკრინული ცენტრის როლი.
23)

1. აღწერეთ მემბრანის განვლადობის ცვლილებების თანმიმდევრული პროცესები მოქმედების პოტენციალის განვითარების პროცესში: დახატეთ მისი გრაფიკი.
2. რას წარმოადგენს სისხლის შედედების ფაზები და რა არის ანემია?
3. განსაზღვრეთ ტერმინები: ა) სასუნთქი მოცულობა, ბ) შესუნთქვის სარეზერვო მოცულობა, გ) ფუნქციური ნარჩენი მოცულობა, გ) წუთმოცულობა.
4. დაასახელეთ წვრილი და მსხვილი ნაწლავის განყოფილებები. როგორია მათი ზომები? როგორ იწოდება მთავარი შემწოვი ზედაპირი წვრილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავენ გორგლებში გაფილტრული წყლის 98% რეაბსორბციას?
6. რა არის სტრესი და რაში გამოიხატება იგი?
7. ნერვული სისტემის რომელი ნაწილი მიეკუთვნება პერიფერიულს და რომელი ცენტრალურს? ჩამოთვალეთ ცნს-ის ზოგადი ფუნქციები.
24)

1. რა არის “ან სულ ან არაფრის კანონი”, და მოქმედების პოტენციალის რეფრაქტერობა?
2. ჩამოთვალეთ სისხლის ძირითადი ჯგუფები. ვინ ითვლება უნივერსალურ დონორად და ვინ – რეციპიენტად?
3. რა მნიშვნელობა ენიჭება პლევრის ღრუს წნევას? რა არის პნევმოთორაქსი?
4. დაასახელეთ ფერმენტთა ტიპები, რომელთაც გამოიმუშავებს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ნაწილი. რომელი ჰორმონი იწვევს კუჭქვეშა ჯირკვლის ეკზოკრინული ფუნქციის სტიმულაციას?
5. როგორ ხორციელდება თირკმლის მოქმედების რეგულაცია? ჰორმონთა როლი ამ რეგულაციაში.
6. აღწერეთ გლუკო – და მინერალოკორტიკოიდების მოქმედება. დაასახელეთ თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონთა სიმცირისა და სიჭარბის შედეგად გამოწვეული დაავადებები.
7. როგორ ასრულებს ნეირონი ინტეგრატულ ფუნქციას. რაში მდგომარეობს აქსონის საწყისი ბორცვაკის როლი ინფორმაციის გადაცემისა და ინტეგრაციის პროცესში?
25)

1. რაში მდგომარეობს Na+/K+ ტუმბოს მნიშვნელობა?
2. განსაზღვრეთ რეზუს-ფაქტორი და რით არის საშიში ფეხმძიმე ქალისთვის რეზუს-უარყოფითობა?
3. როგორ წარმოებს სისხლით ჟანგბადის ტრანსპორტი?
4. აღწერეთ წვრილ ნაწლავში საჭმლის მონელების ნერვულ-ჰუმორული რეგულაცია.
5. აღწერეთ რენინ-ანგიოტენზური ჰორმონული სისტემები.
6. კუჭქვეშა ჯირკვლის რომელი უჯრედები გამოიმუშავებენ ინსულინს? გლუკაგონს?
7. დახატეთ და აღწერეთ რეფლექსური რკალი. რა არის რეფლექსის დრო და სინაფსური დაყოვნება?
26)

1. როგორ ვრცელდება ნერვული იმპულსი აქსონის გასწვრივ? რა არის “ადგილობრივი დენები” და აგზნების ნახტომისებური გავრცელება?
2. ჩამოთვალეთ და განსაზღვრეთ ლეიკოციტების სხვადახვა სახეები. რა არის: ა) ლეიკოციტოზი, ბ) ლეიკოპენია?
3. დაასახელეთ ნახშირორჟანგის ტრანსპორტის სამი სახე.
4. როგორი ტიპის მოძრაობები აღინიშნება მსხვილ ნაწლავში?
5. აღწერეთ შარდის წარმოქმნის ყველა თანამიმდევრული პროცესი.
6. რაში მდგომარეობს ინსულინის მთავარი ეფექტი? დაასახელეთ შაქრიანი დიაბეტის ძირითადი სიმპტომები.
7. რაში მდგომარეობს ნერვული ცენტრის ცნება? დაასახელეთ მისი ფიზიოლოგიური თავისებურებანი - აგზნებათა სუმაცია, ირადიაცია, კონვერგენცია, დივერგენცია, ოკლუზია, რიტმის ტრანსფორმაცია.
27)

1. რაში მდგომარეობს ნერვ-კუნთოვანსა და ნეირონთშორის სინაფსებს შორის მორფოლოგიური და ფიზიოლოგიური განსხვავება? აღწერეთ მოვლენების თანამიმდევრობა აგზნების გადაცემისას პრესინაფსიდან პოსტსინაფსზე.
2. განსაზღვრეთ: ა) სისტოლური, ბ) დიასტოლური, გ) პულსური, დ) საშუალო წნევები.
3. რომელი რეცეპტორები მონაწილეობენ სუნთქვის რეგულაციაში? რაში მდგომარეობს სუნთქვის ნერვული და ჰუმორული რეგულაცია?
4. რა არის დეფეკაციური რეფლექსი?
5. რა დარღვევა წარმოიქმნება ინსულინის სიჭარბისას? რაში მდგომარეობს გლუკაგონის მთავარი ეფექტი?
6. განმარტეთ შეკავება ცნს-ში. შეადარეთ და მიუთითეთ განსხვავება პრესინაფსურსა და პოსტსინაფსურ შეკავებას შორის. დაასახელეთ ამაგზნებელი და შემაკავებელი ტრანსმიტერები.
7. როგორ წარმოებს პირობითი რეფლექსების გამომუშავება?
28)

1. დაასახელეთ კუნთების ძირითადი ტიპები. განსაზღვრეთ: ა) სარკომერი, ბ) სარკოპლაზმატური რეტიკულუმი, გ) T - მილაკები, დ) A და I - დისკოები, ე) Z - ხაზი.
2. რა არის სფიგმომანომეტრი და როგორ გამოიყენება იგი?
3. რა არის ჰიპოქსია, ჰიპოქსემია, ჰიპო – და ჰიპერკაპნია? განსაზღვრეთ რა არის აპნოე და დისპნოე?
4. როგორია ღვიძლის მთავარი ფუნქციები? რას ნიშნავს ღვიძლის სისხლით მომარაგება კარის ვენით?
5. აღწერეთ თირკმელში მიმდინარე მთავარი პროცესები – ფილტრაცია, რეაბსორბცია და სეკრეცია.
6. განსაზღვრეთ ენდოკრინული და ეგზოკრინული ჯირკვლების რაობა.
7. რაში მდგომარეობს ნერვული სისტემის მოქმედების კოორდინაცია, რეციპროკული შეკავება?
29)

1. დაასახელეთ ძირითადი კუმშვადი ცილები და აღწერეთ მათი როლი კუნთის შეკუმშვის მექანიზმში. ახსენით ძაფების “შეცურების თეორია”.
2. როგორია ქალისა და მამაკაცის სისტოლური და დიასტოლური წნევა და როგორ იცვლება წნევა ასაკთან დაკავშირებით?
3. თავის ტვინის რომელ დონეზე ფორმირდება სუნთქვის ძირითადი რიტმი?
4. აღწერეთ შემდეგი ნივთიერებები და მიუთითეთ რაზე მოქმედებენ ისინი: ა) კარბოქსიპეპტიდაზები, ბ) ტრიფსინი, გ) ენტეროკინაზა. როგორი pH არის ოპტიმალური საჭმლის მონელებისთვის წვრილ ნაწლავში?
5. რას წარმოადგენს `ხელოვნური თირკმელი” და რა შემთხვევაში გამოიყენება იგი?
6. დაასახელეთ ჰიპოფიზის წინა წილის (ადენოჰიპოფიზი) ჰორმონები და მათი ძირითადი ფუნქციები. რა ფაქტორები მოქმედებენ მათ სეკრეციასა და გამოთავისუფლებაზე?
7. ჩამოთვალეთ ზურგის ტვინის ძირითადი ფუნქციები. სპინალური შოკი.
30)

1. რომელი კუნთების იწოდებიან ნებით და უნებლიე კუნთებად და რომელ ორგანოებში არიან ისინი განლაგებულნი?
2. განსაზღვრეთ პრესორეცეპტორები და რა არის არტერიული წნევის რეფლექტორული რეგულაცია?
3. სუნთქვის რომელი პათოლოგიური ტიპები იცით? რაში მდგომარეობს ხელოვნური სუნთქვა?
4. აღწერეთ ნახშირწყლების, ცილებისა და ცხიმების შეწოვის პროცესები. რას წარმოადგენს შეწოვა გადამტანების საშუალებით?
5. ჩამოთვალეთ საშარდე სისტემის თქვენთვის ცნობილი დაავადებები.
6. რა არის ნეიროსეკრეტორული სისტემა და როგორ ფუნქციონირებს იგი?
7. ჩამოთვალეთ მოგრძო ტვინისა და ნათხემის ძირითადი ფუნქციები.
plzplz.gif plzplz.gif plzplz.gif plzplz.gif

აი ეხლა კი გულწრფელად შემოვდივარ შენს მდგომარეობაში და მესმის შენი plzplz.gif

2კვირაა "ფიზიოლოგიის ნეტარებას" ვეზიარეთ და პირველი აღმაშფრთოვანებელი ნიშნებიც დავირტყით biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifდა საერთოდ ჩემთან საუბრისას ნუ გამოიყენებთ სიტყვებს: "იონური არხები,მემბრანული პოტენციალი,NA/K-ის ტუმბო და ა.შ.
სალომე გვენეტაძე სად გავყავით თავი ეხლა თუ წვავ შენე? ეხლა მოვრჩი 25 გვერდი ვიცი კარგად,სულ რაღაც მეორე 25 გვერდი დამრჩა guja.gif
BLBLBLBL
ვაი დედა
ეს არის ფორუმის "მსუბუქი" (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.
Invision Power Board © 2001-2014 Invision Power Services, Inc.